Slik kan du gi en gave:  

Uansett om du gir en enkeltgave eller velger å gi et fast månedlig beløp vil du utgjøre en forskjell – sammen står vi sterkere i kampen mot moderne slaveri. 

 

Vipps138105 

Kontonummer: 8601.56.25793

Kryptovaluta: Hope for Justice aksepterer gaver i kryptovaluta: 

 

Gi kryptovaluta

 

 

  • Gaver gitt gjennom året på totalt 500 kr og opp til 25 000 kr kan trekkes fra på selvangivelsen for 2023, ta kontakt dersom du ønsker skattefradrag.  
  • Dersom du ønsker bekreftelse på gaven har gitt, ta kontakt.    
  • Kontakt oss på 22 55 02 00 eller info.norge@hopeforjustice.org 

 

 

 

Hvorfor støtte Hope for Justice?

Hope for Justice er en ideell organisasjon som jobber for å gjøre slutt på moderne slaveri for å hjelpe mennesker til liv i frihet.  

 

Vår modell er basert på fire pilarer: forebygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn. Hope for Justice ble grunnlagt i 2008 og har vokst til å bli en global organisasjon med arbeid på fem kontinenter. Vi jobber direkte med ofre og tidligere utsatte, og jobber for langvarig endring gjennom arbeid med myndigheter, rettsapparater, bedrifter og mennesker som deg.  

 

Du kan bidra til å gjøre slutt på moderne slaveri.

  

 

Hva er menneskehandel og moderne slaveri?

Menneskehandel er en kriminalitet som involverer seksuell utnyttelse og utnyttelse av en person til arbeid eller tjenester. Menneskehandel er en form for moderne slaveri, en paraplybetegnelse som omfatter slaveri, slavelignende praksis, tvangsarbeid og menneskehandel. Ofre for moderne slaveri og menneskehandel er ikke i stand til å forlate utnyttelsessituasjonen og blir kontrollert av trusler, straff, vold, tvang eller bedrageri. Dette skjer over hele verden, og det er estimert at 49,6 millioner mennesker utnyttes i moderne slaveri på verdensbasis. (Kilde: ILO, IOM & Walk Free, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022)  

  

 

Hvordan vi hjelper

Hope for Justice består av spesialister på feltet som har lang erfaring med å gjøre slutt på moderne slaveri, forebygge utnyttelse og gi traumeinformert omsorg. Vårt team består blant annet av:  

 

  • Etterforskere og tidligere politi 
  • Sosialarbeidere 
  • Instruktører 
  • Jurister 
  • Terapeuter og psykologer  
  • Sykepleiere  

  

 

Vi utgjør en forskjell

I fjor nådde arbeidet vårt 192,667 mennesker (april 2020 til mars 2021).  

4,844  mennesker ble reddet, hjulpet gjennom oppsøkende arbeid eller gitt ettervern 

21,170 mennesker mottok opplæring og deltok på samfunnsforebyggende kurs 

166,653 mennesker deltok på arrangementer og mottok indirekte støtte 

 

Hope for Justice arbeider på fem kontinenter på mer enn 30 steder.  

 

  

Hope for Justice er registrert i Norge med organisasjonsnummer: 915 520 995. Hovedkontoret er i Storbritannia, og registrert i England med organisasjonsnummer: 1126097