Norge

Utvikling av en modell for å bekjempe moderne slaveri i hele landet

Hope for Justice eksisterer for å gjøre slutt på moderne slaveri ved å redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn.
 

 

Vårt fokus er å gi opplæring til å identifisere flere ofre for moderne slaveri, samt integrere ofre i velferdsordninger. Gjennom samarbeid med offentlige og frivillige aktører gir vi mennesker mulighet til å gjenreise seg etter å ha vært et offer for moderne slaveri i Norge.


Finn ut hvordan din givertjeneste forandrer liv og gjør slutt på slaveri

“Vi startet Hope for Justice Norge i August 2015. Vår visjon er å jobbe for å tette gapet mellom velferdsinstanser, slik at hvert offer for menneskehandel blir funnet og at hver overlevende får tilstrekkelig omsorg.”

Sondre Høysæter
Daglig leder Hope for Justice, Norge

Redde

Våre saksbehandlere jobber tett på myndighetene for å identifisere ofre for menneskehandel og moderne slaveri, bygge broer av tillit, og redde personer ut fra situasjoner hvor de blir utnyttet.

Rehabilitere

Vi drifter rehabiliterende tiltak for å hjelpe ofre å bearbeide traumer, gir dem verktøy til å  gjenoppbygge livene sine, og tilbyr støtte for å møte vitale behov. Vi hjelper også partnere til å videreutvikle sine systemer.

Reformere

Vi lærer opp fagfolk i førstelinjetjenester til å gjenkjenne tegn på moderne slaveri og handle på det, og vi jobber for politisk endring ved å påvirke regjering og media. Vi jobber også med næringslivet for å eliminere slaveri i verdikjeder.


Finn ut hvordan din givertjeneste forandrer liv og gjør slutt på slaveri

 

Utfordre apati
med handling.

 


 

“Hope for Justice er en aktør som når ut med kunnskapsbasert informasjon om menneskehandel. Dette er viktig i det forebyggende arbeidet der KUNNSKAP og HOLDNINGER er særdeles viktige for å kunne lykkes.”

Narve Toppe
Fagansvarlig menneskehandel, Sør-Vest politidistrikt.
 

 

Vi tilbyr kurs og opplæring for at både fagfolk og engasjerte enkeltpersoner skal lære seg å gjenkjenne tegnene på menneskehandel og vite hva de skal gjøre dersom de mistenker noe.