Administrator (Norway)

Hope for Justice is a global charity founded in 2008, working across four continents and eight countries to bring an end to modern slavery by preventing exploitation, rescuing victims, restoring lives and reforming society. The office in Norway was established in 2015.

What you will be doing

The main purpose of this role is to provide administrative support for the two locations in Norway: Stavanger and Oslo. The work is a combination of ongoing tasks and projects related to events or similar. You will get to recruit and coordinate a team of volunteers to further support the operational and partnership branches of Hope for Justice.

You will be responsible for:

-Leading a team of volunteers to support our work
-Supporter relations and support for ongoing fundraisers
-Ensuring that the offices have all the necessary tools for achieving their aims
-Supporting the Norway Director with producing reports and briefing papers
-Managing monthly reports and due diligence reports
-Managing office communication through phone and emails, including translations between Norwegian and English

Alongside this, you will be a key member of the Hope for Justice team and should be able to provide input on operations and plans for the organisation.

What we’re looking for

There are a number of qualities you will need to succeed in this role, and below are the ones most important to us:

-Strong work ethic
-A genuine passion for our cause
-Self development
-Verbal and written communication skills in both Norwegian and English
-Relationship management
-Time management skills and ability to work under pressure

What we can offer you

Hope for Justice is a people first organisation – we recruit talented individuals who can bring hope and freedom to the people we serve, and we treat them brilliantly in return. When you join our organisation, then in addition to the potential for immense job satisfaction, you will enjoy the following benefits:

-Exceptionally positive and supportive work culture
-Competitive salary
-Pension scheme
-Flexible annual leave arrangements
-Flexible working hours
-Learning and development (L&D) opportunities

If the above has inspired you and you have the skills and experience we are looking for, then we would love to hear from you.

Location: Stavanger, Norway

Contract: Permanent, part time (60%)

Closing Date: Thursday, August 22nd

Interviews: Tuesday, August 27th

To apply, email your covering letter, CV and completed Application Form to applications.no@hopeforjustice.org


Administrator

Om Hope for Justice

Hope for Justice er en internasjonal, ideell organisasjon med arbeid i åtte land, fordelt på fire kontinenter. Den ble startet i 2008 for å gjøre slutt på moderne slaveri gjennom å forebygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn. Avdelingen i Norge ble startet i 2015.

Hva kommer du til å gjøre?

Hovedoppgaven for denne rollen er å bistå med administrativt arbeid for de to norske avdelingene i Norge: Stavanger og Oslo. Arbeidet vil variere mellom faste månedlige oppdrag og prosjekter relatert til arrangementer og lignende. Du vil få muligheten til å rekruttere og koordinere et team av frivillige som støtter det operative og det inntektsskapende arbeidet til Hope for Justice.

Du vil være ansvarlig for:

-Lede team av frivillige som bidrar inn i arbeidet vårt
-Oppfølging til givere og støtte til pågående innsamlingsarbeid
-Sikre at kontorene har de nødvendige verktøyene, inklusiv opplæring, for å nå sine mål
-Støtte daglig leder med å produsere rapporter og briefing-dokumenter
-Utføre faste månedlige oppgaver og sikre gode rutiner for internkontroll
-Offisiell kommunikasjon gjennom telefon og e-post, inkludert oversettelsesarbeid mellom norsk og engelsk

Du vil være en nøkkelperson for Hope for Justice-teamet, og du vil få anledning til å komme med innspill i planleggingsarbeid og påvirke utviklingen av organisasjonen.

Hva ser vi etter?

Det er flere egenskaper du trenger for å lykkes i denne rollen, og under finner du de som vi mener er viktigst:

-God arbeidsmoral
-Et stort engasjement for formålet vårt
-Lærevillig og åpen for forandring
-Flytende i norsk og engelsk, og god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne i begge språk
-Relasjonell og evne til å lede andre
-Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og til å jobbe under tidsfrister

Hva kan vi tilby deg?

Hos Hope for Justice setter vi folk først – vi rekrutterer talentfulle individer som kan gi håp og frihet til menneskene vi jobber for å nå, og til gjengjeld søker vi å gi dem en utrolig god opplevelse av å være en del av teamet. Når du blir en del av vår organisasjon kan du, i tillegg til å oppleve tilfredshet med en meningsfull jobb, forvente følgende:

-Eksepsjonell positiv og støttende arbeidskultur
-Konkurransedyktig lønn
-Innskuddspensjonssparing
-Fleksibelt ferieuttak
-Gode muligheter for tilrettelegging av arbeidstid
-Muligheter for læring og faglig utvikling

Dersom beskrivelsen over har inspirert deg og du har egenskapene vi søker, vil vi gjerne høre fra deg. 

Sted: Stavanger

Varighet: Fast stilling, deltid (60%)

Søknadsfrist: 22nd August

Tidspunkt for intervju: 27th August

For å søke, send søknad, CV og utfylt søknadsskjema til applications.no@hopeforjustice.org