Norge

Utvikling av en modell for å bekjempe moderne slaveri i hele landet

Training icon

Opplæring

Advocacy icon

Juridisk bistand

 

August 2015: Nytt kontor åpner – Stavanger, Norge

Hope for Justice utvikler programmer for å gjøre Norge verdensledende innen identifisering og rehabilitering av ofre for menneskehandel.  Vårt fokus vil være på å lære opp fagfolk og på å integrere ofre i velferdsordinger. Gjennom systematisk arbeid med å forbedre systemet sikter vårt team mot å gi enkelt individer mulighet til å gjennreise seg etter å ha vært et offer for moderne slaveri i Norge.

Opplæring

Vi skal bekjempe menneskehandel ved å øke bevisstheten om eksistensen av menneskehandel, og ved å utruste profesjonelle i front til å bekjempe det.

Hope for Justice utvikler ressurser og opplæring for profesjonelle/tjenestemenn som det er sannsynlig kommer i kontakt med ofre for menneskehandel, ofte uten at de oppdager det. Dette inkluderer ansatte i politiet, NAV, akutt helsetjeneste, asylmottak, Ute-seksjonen, toll-vesenet og arbeidstilsynet.

Deltakere vil lære å identifisere ofre, forstå omstendighetene som hindrer mennesker å søke hjelp og de vil lære hvordan de henviser ofre videre for å få hjelp.

 

SondreHoysaeter

“Vi startet Hope for Justice Norge i August 2015. Vår visjon er å jobbe for å tette gapet mellom velferdsinstanser, slik at hvert offer for menneskehandel blir funnet og at hver overlevende får tilstrekkelig omsorg.”

Sondre Høysæter
Daglig leder Hope for Justice, Norge

 

Juridisk bistand

Vi utvikler en strategi for å hjelpe ofre for menneskehandel å få tilgang til grunnleggende velferdsgoder.

Vårt team vil arbeide med ofrene for å sikre dem økonomisk støtte, bolig, rettshjelp til kompensasjon/søksmål, oppholdstillatelse og arbeidstillatelse, traume- og generell helsebehandling.